صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : ای‍س‍ت‍گ‍اه‌
پديدآورنده : والای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
تصويرگر :
ناشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌‏
جوايز :
چكيده :

کتاب، مجموعه داستانهایی است از زبان پسر یک سوزنبان قطار در دوران قبل از انقلاب. شامل چند  داستان که در داستان آخر، تحت عنوان”ایستگاه”، پسرک و پدرش که به پخش تصاویر و اعلامیه های امام خمینی اقدام کرده بود با ترفند ماموران ساواک به دام می افتند و … .

کاربران گرامي به جهت مشخص نبودن سال نشر ، اين تاريخ مربوط به بارگذاري کتاب در وب سايت است


سال انتشار : 1397
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :