راهنماي كتاب خواني (pdf)

 

در اين صفحه شما مي توانيد متن كامل كتاب ها را در دسته بندي هاي مختلف ببينيد.

 

 

اگر به دنبال كتاب خاصي مي گرديد مي توانيد از جستجوي پيشرفته استفاده كنيد.

 

 

براي ديدن كتاب ها روي دسته بندي ها كليك كنيد.

 

 

اگر از كتابي خوشتان آمده است و مي خواهيد متن كامل آن را ببينيد روي تصوير آن كليك كنيد.

 

 

در صفحه معرفي كتاب روي كتابخواني كليك كنيد.

 

 

با كليك بر روي صفحات كتاب مي توانيد تصوير بزرگ شده صفحات كتاب را ببينيد.


 

با فلش هاي بالاي صفحه مي توانيد كتاب را ورق بزنيد.

 

 

با كليك بر روي آيكن نمايش دو صفحه اي مي توانيد كتاب را به راحتي ورق بزنيد.

 

 

براي ورق زدن كتاب بر روي گوشه هاي صفحه كليك كنيد.

 

 

با كليك بر روي آيكن نمايش يك صفحه اي كتاب مي توانيد به وضعيت قبلي بر گرديد.

 

 

شما مي توانيد درباره كتابي كه خوانده ايد نظر بدهيد و آن را به كتابخانه شخصي تان اضافه كنيد.

 

 

يادتان باشد براي آنكه از ساير دسته بندي ها استفاده كنيد بايد به صفحه اول كتاب خواني بازگرديد.