صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : تلافی کن !
پديدآورنده : میرحمزه ،‌پریسا
تصويرگر : علیرضا دربانی
ناشر : تهران : کردکاری
جوايز :
چكيده :

داستان اجتماعی- تربیتی


سال انتشار : 1386
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :