صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : بچه غول باید توی مدرسه بماند The little giant must stay at school
پديدآورنده : نوید، سید علی اکبر
تصويرگر : سید حسام الدین طباطبائی
ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1387
با اجازه : آقاي مصطفي رحماندوست
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :