صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : شاهدخت رومی :بانو نرگس مادر گرامی امام زمان (عج)
پديدآورنده : الکندی ، وارث - مترجم : زهره واحدیان
تصويرگر : فرشته منعمی
ناشر : قم : براق - جامعه القرآن الکریم
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1390
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :