صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : اولین دایرة المعارف بدن انسان
پديدآورنده : والکر، ریچارد مترجم : سپیده نورگستر
تصويرگر : فاطمه به آبادی
ناشر : موسسه فرهنگی هنری تیمورزاده - نشر طبیب
جوايز :
چكيده :

کتاب مصور ترجمه شده" اولین دایرة المعارف بدن انسان " از سری کتاب های آموزش شامل اطلاعاتی درباره بدن انسان است.

 


سال انتشار : 1386
با اجازه : انتشارات تیمورزاده -نشر طبیب
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :