صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : بوی گنجشک
پديدآورنده : شاعر : جعفر ابراهیمی ( شاهد)
تصويرگر : ابوالفضل همتی آهویی
ناشر : تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
جوايز :
چكيده :

این کتاب مجموعه شعر تخیلی و مناسب نوجوانان دوره راهنمایی میباشد.


سال انتشار : 1371
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :