صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : از شکوفه تا درخت
پديدآورنده : هیرمندی ، رضی ( خدادادی)
تصويرگر : مریم رحمتی اوینی
ناشر : تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
جوايز :
چكيده :

این کتاب علمی درباره شکوفه زدن درختها در بهار و ... ، مناسب کودکان پیش از دبستان میباشد.


سال انتشار : 1375
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :