صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : آب مثل سلام
پديدآورنده : ابراهیمی (شاهد)، جعفر
تصويرگر : ساعد مشگی
ناشر : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
جوايز :
چكيده :

این کتاب حاوی چند شعر کودکانه و تخیلی می باشد.


سال انتشار : 1372
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :