صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : بهمن
پديدآورنده : ون درلف ، ای رانگر ترجمه: حسین ابراهیمی (الوند)
تصويرگر : آلی اورس
ناشر : تهران : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
جوايز :
چكيده :

این کتاب داستانی ماجرایی و اجتماعی، مناسب نوجوانان و جوانان میباشد.


سال انتشار : 1373
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :