صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : آلاله های سرخ عاشورا
پديدآورنده : بازنوشته : جواد نعیمی
تصويرگر : حسین آسیوند
ناشر : مشهد : عروج اندیشه
جوايز : ناشر برگزیده کشور سال 1385
چكيده :

کتاب مصور رنگی "آلاله های سرخ عاشورا" از داستان های مذهبی با موضوع واقعه کربلا ویژه نوجوانان است.


سال انتشار : 1387
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :