صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : اگر من خلبان بودم
پديدآورنده : اکبر پور، احمد
تصويرگر : هدی حدادی
ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
جوايز :
چكيده :

کتاب  مصور رنگی" اگر من خلبان بودم" يكي از آثار برگزيده اي است كه نويسندگان و تصويرگران ايراني در نخستين دوره مسابقه قصه نويسي و تصويرگري براي كودكان پديد آورده اند. در اين مسابقه كه با حضور بيش از 700 قصه نويس و 150 تصويرگر برگزار شد، 14 اثر برگزيده شدند. 


سال انتشار : 1385
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :