صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : بهترین روز خدا ( غدیر)
پديدآورنده : شاعر : حمید جیحانی
تصويرگر : سیمای نور کوثر
ناشر : مشهد : عروج اندیشه
جوايز :
چكيده :

این کتاب شعری مذهبی درباره غدیر خم، مناسب کودکان سالهای ابتدایی دبستان میباشد.

 

 


سال انتشار : 1389
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :