صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : خاطرات یک بی عرضه : دفترچه زرد
پديدآورنده : کینی ، جف - مترجم : ندا شادنظر
تصويرگر : جف کینی
ناشر : تهران : ایران بان
جوايز :
چكيده :

داستان های فکاهی

 


سال انتشار : 1389
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :