صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : کتاب ناتمام : بن بست حقیقت
پديدآورنده : حسن زاده ' فرهاد
تصويرگر : آمنه پرویزی
ناشر : انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
جوايز :
چكيده :

داستاني ناتمام از فرهاد حسن زاده


سال انتشار : 1378
با اجازه : مصطفي رحماندوست
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :