صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : ازصدای باران خوشم می آید
پديدآورنده : حسن زاده،فرهاد
تصويرگر : علی صادقی
ناشر : حوض نقره
جوايز :
چكيده :

این کتاب داستانی تخیلی درباره عواطف کودکان، مناسب کودکان دبستانی میباشد.


سال انتشار : 1386
با اجازه : اهدایی آقای فرهاد حسن زاده
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :