صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : اگر آدم ها همدیگر را دوست بدارند
پديدآورنده : خاکسار، نسیم
تصويرگر :
ناشر : جهان کتاب
جوايز :
چكيده :

کتاب  " اگر آدم ها همدیگر را دوست بدارند"  تأليفي برگزيده دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان است.


سال انتشار : 1357
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :