صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : اسب آبی پرنده
پديدآورنده : هوله، اریش ترجمه :کمال بهروزکیا،
تصويرگر :
ناشر : تهران: رامین
جوايز :
چكيده :

این کتاب مجموعه داستانهای کوتاه تخیلی آلمانی، مناسب کودکان دبستانی میباشد.


سال انتشار : 1378
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :