ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

بلوچ ها

بلوچ ها

بلوچ ها از اقوام باستاني ايران اند که در استان هاي شرقي کشور، بلوچستان، سيستان، کرمان، و بعضي نواحي خراسان زندگي مي کنند. درخارج ازمرزهاي ايران نيز بلوچ ها در نواحي سِند و پَنجاب ساکن اند. بلوچ هاي ايران اکثر سنّي مذهب اند. زندگي ايلي ايشان با دام داري، کشاورزي، و پرورش درخت های نخل مي گذرد. شماري از ايشان همواره به رفت و آمد بين ايران و پاکستان مشغول اند و از راه دادوستد کالا روزگار مي گذرانند. مهم ترين طوايف بلوچ ياراحمد زايي، ميرعَبدي، ريگي و سَراواني نام دارند.

طبيعت نامساعد بلوچستان موجب مهاجرت هاي وسيع اقوام بلوچ به نواحي مختلف ايران شده است. درگيلان، مازندران، آذربايجان، و خراسان عده زيادي از بلوچ ها به کشاورزي و کارگري اشتغال دارند. سکونت بعضي ازآن ها در اين نواحي فصلي و بعضي ديگر دائمي است.