ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

ایلات خمسه

ایلات خمسه

چنان که از خود نام برمي آيد، ايلات خمسه از پنج ايل تشکيل شده است: اينانلو، بهارلو، باصري، نغر و عرب. اين ايل ها، که اغلب در زمان مغول به ايران آمده اند، درنواحي فارس وساوه و آذربايجان و نقاط مرکزي ايران ييلاق و قشلاق مي کنند.