ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

اقلیت های مذهبی

اقلیت های مذهبی

اقلیت های مذهبی
زَرتُشتيان
زَرتُشتيان يکي از اقليت هاي مذهبي هستند که در قانون اساسي جمهوري اسلامي به رسميّت شناخته شده اند. تا حدود قرن پنجم هجري/ يازدهم ميلادي بیشتر مردم ايران مسلمان شده بودند. بین سال های 32تا168ه/ 653تا 785م. مهاجرت عظیمی از زرتشیان ایران به هند صورت گرفت. بار دیگر پس از حملهء مغول دسته هائی از زرتشتیان به هند رفتند. با این همه تا آن زمان هنوز گروه بزرگي از معتقدان به دين زَرتُشت در ایران زندگی می کردند و تا دورهء قاجار پيوسته مورد فشار و آزار بودند.
در زمان ناصرالدين شاه، با بروز احساسات ملّي و توجّه به تاريخ و فرهنگ ايران باستان، ماليات جَزيه که از اقلّيت هاي مذهبي گرفته مي شد لغو گرديد و از آن پس زرتُشتيان امکان يافتند بعضي مراسم و آداب مذهبي خود را اجرا کنند. در زمان سلطنت دودمان پهلوي، با ترجمه و نشر کتاب هاي باستاني به زبان فارسي، آشنائي عمومي با دين زَرتشت افزايش يافت. امروزه، جامعه زَرتُشتيان ايران در يزد، کرمان، شيراز و تهران فعّاليت هاي مذهبي و فرهنگي دارند. زَرتُشتيان، که بنا برمعتقدات مذهبي به آباداني و سازندگي اهميت بسيار مي دهند، در کارهاي خير که منافع آن به عموم مردم برسد هميشه پيشگام بوده اند. مدرسه ها، بيمارستان ها و گردشگاه هاي بسيار به وسيله نيکوکاران زَرتُشتي ساخته شده است.