ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان

پس از درگذشت سلطان سنجر در سال 552 هجري در مرو ، تركان غز كه به داخل مملكت هجوم مي آوردند بر يورشهاي خود افزودند . غوريان هم برخي از ولايات ايران را در مشرق خراسان گرفتند و تا هندو كش پيش رفتند ولي به علت حمله خوارزمشاهيان عقب نشستند .
سرزمينهايي كه در جنوب درياچه آرال واقع شده اند در گذشته خوارزم ناميده مي شدند . فراواني آب در اين منطقه باعث ازدياد مردم شده بود و كشاورزي اين ناحيه با بهره برداري از آب رودخانه جيحون شكوفا بود . خوارزمشاهيان در دشتهاي پهناور خوارزم به دامداري و كشاورزي مي پرداختند و براي خريد و فروش با قبايل خوارزمي از جايي به جاي ديگر مي رفتند و اشياي خريداري شده را در بازارهاي ماورءالنهر و خراسان به فروش مي رساندند .
خوارزمشاهيان نام سلسله ايست ترك نژاد كه از سال 490 هجري تا 628 هجري در خوارزم حكومت كرد . آنها سپس بر خراسان و آذربايجان و عراق چيره شدند . موسس اين سلسله نوشتكين غرچه ساقي ملكشاه سلجوقي (465-485 هجري ) بود و از سوي او در سال 470 هجري والي خوارزم شد . او سلسله اي به نام خوارزمشاهيان تأسيس كرد . آنان اوايل تابع سلجوقيان بودند و در زمان سلطان سنجر سلجوقي (511-552 هجري ) استقلال يافتند . اتسز قلمرو خود را توسعه بخشيد . هفتمين پادشاه اين سلسله سلطان محمد خوارزمشاه با يورش مغولان روبه رو شد و از دستشان فرار كرد . پسرش جلال الدين هم با مقاومت رشيدانه گريخت و كشته شد . پس از آن سلسله خوارزمشاهيان برچيده شد .
آخرين پادشاه اين سلسله سلطان جلال الدين خوارزمشاه بود كه در كوههاي ميافارقين در كردستان كشته شد . در مدت يكصدو سي و هشت سال حكومت خوارزمشاهيان هفت نفر حكومت كردند : قطب الدين محمد ، اتسز بن محمد ، ايل ارسلان بن اتسز ، سلطان شاه ، علاء الدين تكش ، علاالدين محمد ، جلال الدين بن علاالدين .