ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

علویان طبرستان

علویان طبرستان

علويان طبرستان كه خود را از اولاد امام حسن (ع) مي دانستند مدتها در ديلم و گيلان و طبرستان حكومت كردند . آنان در سال 250 هجري موفق به تصرف طبرستان شدند و دولتي را تشكيل دادند و به نام خودشان سكه ضرب كردند و در حدود 64 سال برآنجا حكومت كردند . سرانجام به دست سامانيان و آل زيار منقرض شدند . فرمانروايان اين سلسله عبارتند از : حسن بن يزيد ، محمد بن زيد ، حسن بن علي اطروش الناصر ، حسن بن قاسم و علويان از سال 250 تا 316 هجري حكومت كردند .