تازه های وب سایت > جزئیات تازه های سایت
 
  کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

این مدرسه، آن مدرسه نظردهی (4) تعداد بازديد (2996)

 

آن  مدرسه، سه ماه تعطيل بود. نه از درس و مشق و كتاب خبري بود، نه از دوستي ها. اما اين مدرسه تعطيلي نداشت . هميشه – حتي شب ها – هم باز بوده است . هم كتاب دارد و هم دوستي.
براي رفتن به آن مدرسه بايد كفش و لباس بپوشي و راه بيوفتي تا سر يك ساعت معين به مدرسه برسي . ساعت هاي آن مدرسه هم كه تمام شد، مي داني كه ... زنگ مي خورد و بايد با عجله از در‌‍مدرسه بيرون بروي. وگرنه در مدرسه را مي بندند و تو ...
اما رفتن ين مدرسه نيازي به لباس بيرون پوشيدن و راه افتادن ندارد.ساعت شروع و پايان اين مدرسه هم دست خودت است . هر وقت دوست داشتي در آن را باز مي كني و هر وقت دوست داشتي زنگ پايان مدرسه را خودت مي زني .
اين مدرسه، يكي دوتا معلم ندارد . هزاران معلم دارد . معلم هاي اين مدرسه را تو خودت ، خود خودت، انتخاب مي كني.
آن مدرسه خيلي خوب است . از اول مهر شروع مي شود. شروع شدن كار آن مدرسه را به تو تبريك مي گويم. اميدوارم در طول روزهاي سال تحصيلي در آن مدرسه به تو خوش بگذرد.
اما اين مدرسه هم خيلي خيلي خوب است . هميشه در اين مدرسه به تو خوش مي گذرد . اسم " اين مدرسه خيلي خيلي خوب را مي داني ؟...
حتما مي داني . تو الان توي اين مدرسه هستي . اسم اين مدرسه " كتابخانه ملي كودك و نوجوان " است . خوشحالم كه توي اين مدرسه هم ثبت نام كرده اي . هر وقت دلت خواست بيا . هميشه منتظرت هستم .

مصطفي رحماندوست
سردبير سايت