نظرات
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
     
 

 
نازنین زهرا همتان در 28/5/1396، درباره خانه قدیمی : دو زبانه (فارسی و انگلیسی) گفت :
منم با مائده جان موافقم ...

درسی در 26/5/1396، درباره خرس سفید کوچولو گفت :
ریاضی کلاس ...

نازنین زهرا همتان در 25/5/1396، درباره دنیای شکفت انگیز کاغذ گفت :
کوثر جان شما چند سال دارید من نازنین زهرا هستم دوست داری با من دوست شوی؟ من در مدرسه شجره طیسه د ...

ستاره فروتنی در 20/5/1396، درباره قصه های گلستان: پسر دهقان و پادشاه گفت :
خیلی عبرت انگیز بود ممنون بخاطر این کتاب ها ...

12345678910...