نظرات
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
     
 

 
Zahra Jafari 1387 در 24/5/1399، درباره آسان نقاشی کنیم ج 4 گفت :

کتاب خیییلی خوبیه خیلی به دردم خورد و تونستم د مسابقات طراحی مقام کسب کنم.

َُِّ _________________________________________________________
پاسخ مدير سايت:


بازگشت