قوانین حقوقی کودک و نوجوان
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
     
 
برخي از قوانين حقوقي بر گرفته از پيمان حقوقي كودكان در يونيسف :

•(ماده 2،بند 2) كودكان مانند والدين خود داراي حقوقي هستند. كشورهاي عضو پيمان جهاني حقوق كودك متعهد شده اند كه حقوق كودكان را در همه زمينه ها رعايت كنند.
•(ماده 31،بند1) استراحت، تفريح، بازي و فعاليت هاي خلاق حق هر كودك است.
•(ماده 2،بند 2) وقتي كودكي به دنيا مي آيد، والدين كودك بايد براي او شناسنامه بگيرند. هر كودك حق دارد كه نام، مليت و تاريخ تولدش ثبت شود.
•(ماده 18،بند 1) پدر و مادر اولين كساني هستند كه مسئول رشد كامل و پيشرفت كودك مي باشند.
•(ماده 27،بندهاي 1و2) والدين يا ساير سرپرستان كودك بايد در حد توان و امكانات،شرايط زندگي مناسب را براي شكوفايي توانايي ها و رشد جسمي، ذهني، رواني، اخلاقي و اجتماعي كودك فراهم آورد.
قوانین حقوقی کودک
•(ماده 5) حق كودكان است با زندگي در كنار والدين و يا قيم خود، از تكامل توانايي هاي خود برخوردار شوند.
•(ماده 32،بند1) پيمان جهاني حقوق كودك از كودكان در برابر كارهاي زيان ياري كه مانع آموزش آنان مي شود و براي بهداشت و پيشرفت اجتماعي آنها مضر است حمايت مي كند.
•(ماده 35) هيچ كس حق آزار و اذيت كودكان را ندارد.كساني كه با كودكان بدرفتاري مي كنند و يا آنها را مي دزدند، طبق قانون بايد مجازات شوند.
•(ماده 29،بند1-ج) كودكان حق دارند از هويت فرهنگي، زبان و ارزش هاي ادبي، هنري و ملي كشور خود مراقبت كنند و آنها را پاس بدارند.
•(ماده 24،بند2-ج) بهداشت و تندرستي حق كودكان است.بايد براي كودكان برنامه هاي ايمن سازي و مراقبت هاي بهداشتي را گسترش داد.
•(ماده 3 بند 3) همه نهادهايي كه براي كودكان كار مي كنند مسئول حفاظت كودكان هستند و بايد در انجام مسئوليت هاي خود براي كودكان كوشا باشند.
•(ماده 31،بند 2) مسئولان بايد فضاهاي مناسب و متعددي را براي بازي كودكان درست كنند.اين مكان ها بايد به محل زندگي كودكان نزديك باشد.
•(ماده 28،بند 1-د) آموزش حق همه كودكان است.دولت ها بايد براي آموزش و پرورش كودكان تلاش كنند و امكانات آموزشي و حرفه اي را براي همه كودكان فراهم آورند.
•(ماده 40،بند1) پيماني جهاني حقوق كودك، از پدران و مادران و سرپرستان مي خواهد كه در برابر اشتباهات كودكان از روش هاي نامناسب تنبيه و سرزنش استفاده نكنند.
•(ماده 24،بند 1) حق كودكان بيمار است كه با درمان و مراقبت هاي پزشكي، هر چه زودتر بهبود پيدا كنند.


منابع:
1.ثابت قدم، خسرو؛ملكي،محمدعلي.آموزش مصور حقوق بشر.تهران: نشر عابد،1379.
2.پيمان جهاني حقوق كودك. تهران: سروش (انتشارات صداو سيما)؛يونيسف(صندوق كودكان سازمان ملل متحد)،1385.