کتاب خوانی > جزئیات کتاب
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
     
 
این کتاب را بخوانید
چهره سوخته کوچولو
تعداد بازدید :172
کتاب خوانی
نظردهی
(0)
اضافه به کتابخانه شخصی
(13)
(7)
 
عنوان : چهره سوخته کوچولو
پديدآورنده : س‍رای‍ن‍ده‌ ع‌. خ‌ ع‍م‍وع‍م‍اد؛ گ‍ردآورن‍ده‌ ف‍ران‍س‍س‌ ج‍ی‌ ال‍ک‍ت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ وال‍ی‌زاده‌
تصويرگر :
ناشر : ت‍ه‍ران‌: ای‍ران‌ - م‍ک‌گ‍روه‍ی‍ل‌
جوايز :
چكيده :

اين داستان يكي از افسانه هاي سرخ پوستان امريكاي شمالي است كه براي نوباوگان ايراني به صورت شعر درامده است

سال انتشار : 1344
با اجازه :
بازگشت