کتاب خوانی > جزئیات کتاب
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
     
 
این کتاب را بخوانید
این هم جور دیگه ...
تعداد بازدید :28
کتاب خوانی
نظردهی
(0)
اضافه به کتابخانه شخصی
()
()
 
عنوان : این هم جور دیگه ...
پديدآورنده : دال‌، روآل‌ ترجمه رضی خدادادی
تصويرگر :
ناشر : تهران: نشر چشمه، کتاب ونوشه
جوايز :
چكيده :

ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍روف‌ س‍ی‍ن‍درلا، س‍ف‍ی‍د ب‍رف‍ی‌ و ه‍ف‍ت‌ ک‍وت‍ول‍ه‌، ج‍ک‌ و ل‍وب‍ی‍ای‌ س‍ح‍رآم‍ی‍ز، م‍وطلا و س‍ه‌ خ‍رس‌، ش‍ن‍ل‌ ق‍رم‍زی‌ و گ‍رگ‌، س‍ه‌ خ‍وک‌ ک‍وچ‍ول‍و

سال انتشار : 1380
با اجازه :
بازگشت