کتاب خوانی > جزئیات کتاب
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
     
 
این کتاب را بخوانید
اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ن‌
تعداد بازدید :725
کتاب خوانی
نظردهی
(2)
اضافه به کتابخانه شخصی
(34)
(15)
 
عنوان : اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ن‌
پديدآورنده : م‍ی‍ل‍ن‌، آل‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در
تصويرگر : ش‍ه‍ن‍از اص‍غ‍ری‌
ناشر : ق‍زوی‍ن‌: س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
جوايز :
چكيده :

کتاب مصور رنگی"اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ن‌" از سری کتاب های آم‍وزش‌ ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ه‍ر ی‍ک‌ از ح‍روف‌ در چ‍ن‍د ک‍ل‍م‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ص‍اوی‍ر رن‍گ‍ی‌ ویژه کودکان پیش از دبستان و دبستان است.

سال انتشار : 1386
با اجازه :
بازگشت