تماس با ما > درخواست بازدید گروهی
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
     
 

درخواست بازدید گروهی از کتابخانه ملی (ویژه مراکز آموزشی )

عنوان مرکز آموزشی :
منطقه آموزش و پرورش (ویژه تهران ) :
تعداد نفرات :
مقطع تحصیلی و پایه :
نام و نام خانوادگی مسئول گروه :
سمت مسئول گروه :
روز ، تاریخ و زمان پیشنهادی بازدید :
  مثال : 12/2/1389 9-11 , 13/2/1389 9-11
نشانی پست الکترونیکی مرکز آموزشی :
شماره تماس و نمابر مرکز آموزشی :
نشانی مرکز آموزشی :