آشنایی با سایت > آشنايي با كتابداران
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

 

ليلا منجمی ( كارشناس مسئول كتابخانه كودك ) هستم. ليسانس زبان وادبيات فارسی دارم و مدت 15 ساله كه در كتابخانه ملی كار می كنم.
از ابتدای سال 1385راه اندازی كتابخانه كودكان با همكاری خانم شهلا بابازاده (رييس محترم گروه خدمات ويژه آن زمان) و تلاش بی وقفه هشت نفراز همكاران كتابدار براي سازماندهی كتابخانه كودك در كتابخانه ملی شروع به فعاليت كرديم .
براي مثال اين كارها رو انجام داديم: جمع آوری و تفكيك كتاب ها، آماده سازي كتاب هاي كودكان، الصاق برچسب مغناطيسي، ليبل و چسب، درخواست تجهيزات و سرانجام چينش آنها در كتابخانه كودكان.
اميد وارم اين كتابخانه جايگاه پرورش محققان و پژوهشگران آینده ي اين مرز و بوم باشد.